Denna fallstudie har utfört på Klöfver AB och syftet med studien är att öka förståelsen hur ett producerande företag kan effektivisera värdeflödet inom sina produktionsprocesser.Först kartlades det nuvarande läget i produktionen på företaget.

7203

Utifrån ett relationellt och punktuellt perspektiv visar undersökningens resultat på en pendling mellan de båda perspektiven. Resultatet i undersökningen visar också på ett antal olika dilemman eller överväganden som förskolan ses stå inför.

relationellt perspektiv. Resultatet visar även att pedagogerna utgår från ett barnperspektiv och ett vuxenperspektiv i tron om att veta vad som är barnets bästa. Resultatet visar att barn kan ha tillskrivna roller och detta kopplas till ett punktuellt perspektiv. Elever i koncentrationssvårigheter och deras lärande En studie av hur elever i koncentrationssvårigheter och deras lärare upplever lärare-elev relationen för elevens lärande I det relationella perspektivet – som internationellt går under beteckningen inclusive education – har tyngdpunkten i stället legat på sociala omständigheter och organisatoriska faktorer. Positionerna kan också formuleras, som professor Jerry Rosenqvist uttrycker det, i termer av ”elever med svårigheter” eller ”elever i svårigheter”. Förklara ur ett individuellt, interpersonellt och kollektivt perspektiv.

  1. Nordnet change language
  2. Göra graviditetstest
  3. Meteorologist salary new york

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i förskolan tänker kring att arbeta med utvärderingsinstrumentet individuell utvecklingsplan, IUP. Studien utgick från följande frågeställningar: Dette er en enkel innføring i 2 punkts perspektivtegning. Laget for elever i 10. klasse ved Teigar ungdomsskole i anledning KK dagene 2012 Det handlar om hur man ser på barn, ur ett punktuellt eller ett relationellt perspektiv. Att detta har stor betydelse för barnens möjlighet att påverka sitt eget liv.

i ett enspråkigt perspektiv. för författare till tvåspråkiga ordböcker blir de icke- kontrastiva. 23 feb 2018 Maria Navarro Skaranger ur ett postnationellt perspektiv och norskan blandas punktuellt med arabiska och engelska uttryck («we are family»,  Nyckelord: barnperspektiv, barns perspektiv, delaktighet, demokrati, inflytande,.

Moira von Wright, fil.dr. i pedagogik, skriver om det punktuella och det relationella perspektivet. I ett punktuellt perspektiv uppfattas människan i första hand som 

Inom den senare linjen föredrar man att tala om elever . svårigheter, eftersom . i problemet anses ligga utanför individen (Rosenqvist, 2007).

Ett sådant punktuellt perspektiv svarar snarare på frågan om vad en elev är än på frågan om vem. Ann-Louise Ljungblad (2016) belyser problematiken i att vårt 

Punktuellt perspektiv

Det strukturella perspektivet Detta perspektiv bygger på social arkitektur. Uppsatser om PUNKTUELLT PERSPEKTIV. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

I ett punktuellt perspektiv uppfattas människan i första hand som  av C Johansson — Nyckelord: Föräldrar, lärare, Mead, punktuellt perspektiv, relationellt perspektiv, relationer, von Wright 4.2 PUNKTUELLT OCH RELATIONELLT PERSPEKTIV. von Wright menar att detta kan åskådliggöras som två punkter som har en rät linje mellan sig. Till skillnad mot punktuellt perspektiv är det relationella perspektivet  Uppsatser om PUNKTUELLT PERSPEKTIV. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  av IL Jakobsson · 2002 · Citerat av 99 — Punktuellt respektive relationellt perspektiv, enligt von Wright, är dock mer specifikt inriktade mot det som sker i mötet mellan människor i pedagogiska. från Moira von Wrights begrepp relationellt och punktuellt perspektiv. Kapitel 5, Relationella avtryck och specialpedagogiska perspektiv i fritidshemmets prak-.
Lunds nation sittning

Punktuellt perspektiv

Även begreppet hänt sätter barnet i ett punktuellt perspektiv det vill säga att barnets svårigheter förstås utan hänsyn till miljön och de sociala sammanhang barnet  återkommer både punktuellt och icke-punktuellt, bäva och skälva. i ett enspråkigt perspektiv. för författare till tvåspråkiga ordböcker blir de icke- kontrastiva. 23 feb 2018 Maria Navarro Skaranger ur ett postnationellt perspektiv och norskan blandas punktuellt med arabiska och engelska uttryck («we are family»,  Nyckelord: barnperspektiv, barns perspektiv, delaktighet, demokrati, inflytande,. underordning, överordning.

undervisning. Lärarnas handlingar under observationerna tolkades utifrån ett pragmatiskt perspektiv där handlingarnas förstods utifrån vilken ideologisk utgångspunkt läraren hade i sin undervisning, huruvida läraren hade fokus på lektionen och det planerade, ett punktuellt perspektiv, eller om fokus punktuellt (von Wright, 2001) eller .
Ronald dworkin teori

Punktuellt perspektiv

2 Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka hur barn och förskollärare resonerar kring möjligheter och begränsningar runt barns inflytande i förskolan.

För att förtydliga vad som menas med det relationella perspektivet så ställs det i jämförelse med det punktuella perspektivet.