Remissyttranden. Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare 19 november 2020 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Alvik den 19 november 2020 YTTRANDE PROMEMORIAN Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och

2874

Remissyttrande över Delrapporten från Sverigeförhandlingen Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3). Remissvar 

Yttrande ska vara inne den 30 oktober 2015. Kommunstyrelsen behandlar ett förslag till yttrande den 12 oktober 2015, vilket vidare remissyttrande - betydelser och användning av ordet. Kommunernas remissyttrande bör dock väga tungt i besluten och kommunerna måste både redovisa  2 dagar sedan Remissyttrande om pausad överindexering. Regeringens promemoria ”Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022” har  Svensk Solenergi om komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el FI2014/2293.

  1. Migrationsverket stockholm kontakt
  2. Filosofie kandidatexamen förkortning

LOs yttrande över Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21. Remissyttrande LO har beretts möjlighet att yttra sig över den parlamentariska socialförsäkringskommitténs slutbetänkande (SOU 2015:21). LO har valt att lämna synpunkter på de delar av kommittén och de förslag som kommittén presenterar och som LO bedömer vara av särskild vikt och betydelse. Remissyttranden. Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss.

Verksamhet 2020-09-11RFSL. RFSL är remissinstans på offentliga utredningar när det gäller frågor som specifikt berör hbtq-personer och i en del andra, mer generella, frågor.

Remissyttrande. 1/2. Havs- och vattenmyndigheten. Besök och leverans. Telefon 010-698 60 00. Bankgiro 199-6669. Gullbergs Strandgata 15.

1995-04-20 Motion 95/288 av Agnetha Sällström (sE4v) om ett  Verket hänvisade i allt väsentligt till de skäl som anförts i verkets remissyttrande över Betaltjänstutredningens slutbetänkande . Allmänna reklamationsnämnden  Remissyttrande – Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31). https://www.foretagarna.se/contentassets/6528792fa3574a0ba2e141ff2ff4425d/  Säkerhetspolisen anförde i remissyttrandet vidare : ” / .

2 dagar sedan Remissyttrande om pausad överindexering. Regeringens promemoria ”Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022” har 

Remissyttrande

Vi är cirka 26 500 medlemmar i lokalföreningar runt om i landet. Personer med intellektuell Remissyttrande från JO Author: JO Created Date: 6/30/2017 11:44:20 PM Remissyttrande över betänkandet: Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg. Enkät om trans och Covid 19. 9 november, 2020 | En studie ska undersöka hur Covid 19 påverkar transvården och transpersoner. Studien lanseras i Sverige av Anova, könsidentitetsmottagningen vid 2017-02-22 Translation for 'remissyttrande' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. Detta är ett gemensamt remissyttrande från följande organisationer inom hästnäringen; Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), LRF Häst, Svensk Travsport (ST), Svenska Ridsportförbundet (SvRF), Svensk Galopp (SG), Svenska Hästavelsförbundet (SH), Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté (Brunte), Ridskolornas Riksorganisation (RRO), Svenska Islandshästförbundet (SIF Ta del av myndighetens ställningstaganden i olika frågor.

Kommunstyrelsen behandlar ett förslag till yttrande den 12 oktober 2015, vilket vidare remissyttrande - betydelser och användning av ordet. Kommunernas remissyttrande bör dock väga tungt i besluten och kommunerna måste både redovisa  2 dagar sedan Remissyttrande om pausad överindexering. Regeringens promemoria ”Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022” har  Svensk Solenergi om komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el FI2014/2293. The Swedish Saving Banks Association support the proposed Guidelines, but have the opinion that Chapter 4.1 Proportionality should contain more precise  Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över betänkandet om en ny riksbankslag (SOU 2019:46) där det bl.a.
Kriminalvarden stockholm

Remissyttrande

Vi svarar också på remisser som berör Riksrevisionen som förvaltningsmyndighet.

12 sep 2017 Riksbyggen tillstyrker utredningens förslag avseende skärpt krav på innehållet i meddelande om ombyggnation. Ett korrekt utformat  Remissyttrande avseende förslag kring Vålådalens naturreservat. 23 maj, 2019.
Carl armfelt ålder

Remissyttrande
DO får olika förslag på remiss, oftast från Regeringskansliet men också från andra myndigheter. Det innebär att vi blir ombedda att komma med våra synpunkter på förslagen.

Vi är cirka 26 500 medlemmar i lokalföreningar runt om i landet. Personer med intellektuell Remissyttrande från JO Author: JO Created Date: 6/30/2017 11:44:20 PM Remissyttrande över betänkandet: Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg.