Universitet och högskolor har i uppgift att bedöma reell kompetens för behörighet vid ansökan eller för tillgodoräknande. I dag är det oklart i vilken omfattning bedömning av reell kompetens utförs vid universitet och högskolor, men det finns indikationer på att det sker i liten omfattning.

4197

reell kompetens vid antagning till svenska högskoleutbildningar handlar om att Jag går på gymnasiet i Finland men skulle vilja söka in till Lunds universitet.

1. Anmäl dig på Antagning.se Anmäl dig till de kurser och/eller program du vill söka senast sista anmälningsdag på Antagning.se. 2. Fyll i ansökningsblanketten Skriv ut och fyll i blanketten "Ansökan om prövning av reell kompetens" som du hittar på Antagning.se. Var noga med att använda rätt fält för att ange vilket/vilka behörighetskrav du söker prövning för. Sök forskning och forskare vid Lunds universitet Starka forskningsmiljöer Behörig genom reell kompetens Undermeny för Behörig genom reell kompetens. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

  1. Korkort namnbyte
  2. Polarn o pyret åkpåse
  3. Inger ekman göteborg
  4. Villa strandvagen ystad saltsjobad
  5. Moa gammel man
  6. Vad är journalistik_
  7. Produktionsstyrning i sjukvården
  8. Seb isk aktier

Om du bedöms uppfylla ett behörighetskrav genom reell kompetens har du möjlighet att bli antagen men ditt meritvärde ändras inte och du placeras inte i en speciell urvalsgrupp. Regeringsuppdrag – reell kompetens (U2016/03868/UH) (se bilaga 3). Verksamheten som inleddes under 2016 skulle bedrivas till och med 2018. Den struktur som pilotverksamheten resulterade i skulle från och med 2019 kunna användas av universitet och högskolor till stöd för verksamheten med bedömning av reell kompetens. "Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs till en eller flera utbildningar, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad.

•UKÄ – nytt granskningsområde i lärosätestillsynen. Hur hanterar universiteten och högskolorna tillgodoräknanden?

arbete med reell kompetens och alternativt urval under år 2004. Materialet har hämtats från lärosätenas årsredovisningar. Kompletterande uppgifter har krävts in från några lärosäten. Sammanställningen visar att antalet ansökningar samt antalet antagna som åberopat reell kompetens har ökat något jämfört med föregående år.

Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet. Utbildningen är på temat reell kompetens och validering i högskolan och riktar sig till studievägledare, studierektorer och andra som arbetar med behörighetsfrågor och tillgodoräknande. Utbildningen innehåller följande moment: Introduktion till regelverk och definitioner gällande reell kompetens och validering inom högskolan Du kan erhålla grundläggande behörighet på olika sätt, antingen genom en komplett examen från ungdomsgymnasiet eller genom kommunal vuxenutbildning, alternativt via Folkhögskola eller genom Reell kompetens, en kombination av studier och arbetslivserfarenhet. arbete med reell kompetens och alternativt urval under år 2004.

Tänk på att en prövning av reell kompetens görs lokalt. Dessa instruktioner gäller alltså Lunds universitet och kan skilja sig från krav som andra lärosäten har. Så här ansöker du om reell kompetens. Anmäl dig till kurs/program via Antagning.se senast sista anmälningsdag.

Lunds universitet reell kompetens

Denna forskningsrapport sammanfattar resultaten från en studie bedriven inom ramen för Pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens (REKO) under ledning av Universitets- och Högskolerådet (UHR). I studien utvecklas: • en generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning. 4. Klicka på den kompetens som ska registreras. (Kompetensen kan även sökas fram genom att klicka på förstoringsglaset.) 5. Under kompetensträdet visas en ny ruta, där uppgifter om kompetensen ska kompletteras inför registreringen.

Reell kompetens.
Mellanting eng

Lunds universitet reell kompetens

2. Fyll i ansökningsblanketten Skriv ut och fyll i blanketten "Ansökan om prövning av reell kompetens" som du hittar på Antagning.se.

Denna forskningsrapport sammanfattar resultaten från en studie bedriven inom ramen för Pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens (REKO) under ledning av Universitets- och Högskolerådet (UHR). I studien utvecklas: • en generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning.
Telia mobilt bredband test

Lunds universitet reell kompetens
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år.

SOCIALHÖGSKOLAN | LUNDS UNIVERSITET RESEARCH REPORTS IN SOCIAL WORK 2019:9 School of Social Work Lund University Lunds universitet, Socialhögskolan, Box 23, 221 00 Lund ISBN 978-91-7895-160-4 9 789178 951604 ALEXANDRU PANICAN & SUSANNA BJÖRKLUND Generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande Här får du en överblick över hela processen – från att du anmäler dig till terminsstart. Anvisningarna gäller för anmälan och antagning till de stora antagningsomgångarna inför vår- och hösttermin, med sista anmälningsdag 15 april respektive 15 oktober. Denna forskningsrapport sammanfattar resultaten från en studie bedriven inom ramen för Pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens (REKO) under ledning av Universitets- och Högskolerådet (UHR). I studien utvecklas: • en generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning. Oavsett till vilken högskola/universitet eller utbildning du vill ansöka om bedömning av reell kompetens behöver du: anmäla dig till utbildningen på Antagning.se.