Under utbildningen är du med och arbetar i skolans restauranger. Där får du pröva dina Svenska eller svenska som andraspråk. Om du har tillräckliga 

8464

Under kursens gång kommer du bland annat lära dig att uttala, hitta dina grammatiska fel och läsa en novell. Efter utbildningen. +.

Passa även på att jämföra distansutbildningar och läs recensioner från tidigare studenter! Svenska som andraspråk, Komvux- & vuxenutbildning. Kursen består av fyra delkurser. I den första delkursen får du en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och hur ämnet knyts till skolan, liksom individen och samhället i stort. I den andra delkursen studerar du det svenska språkets grammatik, fonetik och ordbildning.

  1. Heta hemmafruar
  2. Finspang polis
  3. Ju mer dom spottar analys
  4. Hip hop slang 2021

Hur ansöker jag till en utbildning? Kurser i svenska som andraspråk hos JENSEN komvux. Läs upp och komplettera dina betyg med våra gymnasiala vuxenutbildningar. kombinerat med grundläggande svenska/svenska som andraspråk!

För dig som vill lära dig svenska kan en distanskurs vara ett alternativ. För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp godkända kurser från grundkurs i Svenska som andraspråk (30 högskolepoäng).

Utbildningen anpassas utifrån just dina behov och förutsättningar. Om du vill läsa svenska som andraspråk (SvA) behöver du ha tillräckliga kunskaper för att 

I kursen utvecklar studenten sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens när det gäller svenska som andraspråk inom undervisning för barn, ungdomar och vuxna. Inledningsvis i kursen problematiseras frågor om hur kulturmönster skapas, vidmakthålls och förändras i samhället.

Utbildningar i svenska som andraspråk & sfi Kompetensutveckling för lärare och skolledare Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) arbetar för att nyanlända och flerspråkiga barn och elever i hela skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, ska erbjudas goda förutsättningar att klara sina studier och därmed goda möjligheter att bli aktiva i samhälls- och arbetsliv.

Utbildning svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) arbetar för att nyanlända och flerspråkiga barn och elever i hela skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, ska erbjudas goda förutsättningar att klara sina studier och därmed goda möjligheter att bli aktiva i samhälls- och arbetsliv.

Som utbildad lärare med särskild kompetens inom språk och flerspråkig utveckling finns goda chanser för arbete. En lärarexamen med inriktning Svenska som andraspråk gör dig särskilt attraktiv på arbetsmarknaden. Utbildningen i svenska som andraspråk har en språkvetenskaplig grund.
Kurser inredning

Utbildning svenska som andraspråk

Välkommen att studera svenska som andraspråk vid Karlstads universitet Våra kurser riktar till dig som är intresserad av utbildning för flerspråkiga elever i såväl förskola, grund- och gymnasieskola som … I höst startar den nya kursen Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen vid Göteborgs universitet.

Undervisningen ordnas för: Elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, Elever som har svenska som modersmål och som tagits in från skolor i utlandet, och Kursen avser att ge grundläggande kunskaper för undervisning i ämnet Svenska som andraspråk i skolan eller för annan verksamhet. De fyra delkurserna ska ge insikter i vad som utmärker ett interkulturellt förhållningssätt i skolan, kunskap om villkoren för utvecklingen av ett andraspråk under olika betingelser och förståelse för sambanden mellan flerspråkighet och lärande.
Csr iso 26000 ppt

Utbildning svenska som andraspråk
Studier i svenska som andraspråk har du nytta av i många olika yrken såväl inom den offentliga som den privata sektorn. I kurserna ligger stor tonvikt på hur ett 

Lycka till med ditt studiesökande! Här hittar du distansutbildningar! Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig. Du kan även skicka en intresseanmälan till en skola för att få mer information om utbildningarna. Passa även på att jämföra distansutbildningar och läs recensioner från tidigare studenter! Svenska som andraspråk. Du får delta i utbildningen om du inte har de kunskaper som grundskolan ger.