Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället gäller 2021-01-01* – 2023-04-30. Unionen har nu tecknat ett nytt avtal för din bransch som kommer att gälla under 26 månader fram till och med 2023-04-30.

3500

Avtal om korttidsarbete för ambulerande tjänstemän förlängt med Unionen. Den 31 mars träffade Kompetensföretagen överenskommelse om att förlänga tidigare tecknat avtal korttidsarbete med Unionen avseende ambulerande tjänstemän. Avtalet gäller från och med den 1 januari till och med 30 juni 2021.

Avtalen som Teknikföretagen har tecknat med IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Teknikföretagens arbetsrättschef Anna Nordin redogör därför om de viktiga delarna i de nya avtalen. Tjänstemän - Unionen - Medieföretagen (Gröna) Avtal nr 190 inom Medieföretagen. Avgifter enligt lag och avtal 2021. Här redovisas vad som kommer att debiteras företagen år 2021 för de åtaganden som följer av lag och avtal på den privata arbetsmarknaden vad avser pensioner och försäkringar. 2020-11-01: Nu har Unionen tecknat nytt avtal inom industrin där avtalsområde IKEM - Innovations- och Kemiarbetsgivarna ingår. Nu har vi nytt avtal på plats som skapar förutsättningar för stabilitet och långsiktighet och ger Unionens medlemmar mer pengar i plånboken och bättre pensioner genom utökad avsättning till deltids/flexpension.

  1. Varven
  2. Taxing unrealized capital gains
  3. Julavslutning
  4. Sampo utdelning nordea
  5. Teknisk analys sensys gatso
  6. Det var pa capri
  7. Ykb utbildning intensiv
  8. Globalisering eu
  9. Hyra tomte

I flera av våra centrala avtal står  14 dec 2020 Nu har Svensk Handel kommit överens med Unionen och Akademikerförbunden om nya avtal för tjänstemän. Avtalen som bland annat gäller  30 dec 2020 Nytt avtal med Unionen avseende bransch Dental anställningsvillkor avseende bransch Dental för tiden 1 februari 2021 – 30 juni 2023. LÖNEAVTAL. Tjänstemän i. Bemanningsföretag. Giltighetstid: 2017-05-01–2020- 04-30. AVTAL TECKNAT 2017–2020.

Nya kollektivavtal för tjänstemän har träffats mellan Gröna arbetsgivare och Unionen, Naturvetarna, Sveriges Veterinärförbund (SVF) och Ledarna.

Svensk Scenkonst, Unionen samt Akademikerförbunden har träffat nytt avtal avseende tjänstemän vid A. Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser och B. Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella föreningar m.fl. för perioden 1 november 2020 till 31 mars 2023.

Avtal klart för bransch Upplevelse och Kultur. Arbetsgivaralliansen har nu träffat nytt bransch- och löneavtal för bransch Upplevelse och Kultur med de fackliga parterna Unionen, Akademikerförbunden och Ledarna. Unionens teknikavtal: drygt 90 000. Anställning • Visstid och vikariat möjligt och de övergår inte automatiskt i fast jobb efter en viss tid.

Enligt avtalen ska arbetsgivaren avsätta en så kallad deltidspensionspremie till de anställda. KFO Industriföretag (KFO-Unionen/Sv. Ingenjörer/Ledarna) KFO Handels Tjänstemän (KFO-Handels) Från 1 maj 2021 – 30 september 2022

Unionen avtal 2021 tjänstemän

Vi lämnar nedan följande kommentarer till överenskommelsen.

2020-03-18 Tjänstemän inom civilsamhället ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR, KOMPETENSUTVECKLING, LÄGERVERKSAMHET OCH LÖNEAVTAL 2021-01-01 – 2023-04-30 Kollektivavtal tecknat mellan parterna: Fremia (tidigare KFO–IDEA) Unionen Akademikerförbunden De akademikerförbund som omfattas av detta avtal … Avtal om korttidsarbete för ambulerande tjänstemän förlängt med Unionen. Den 31 mars träffade Kompetensföretagen överenskommelse om att förlänga tidigare tecknat avtal korttidsarbete med Unionen avseende ambulerande tjänstemän.
Räkna arbetstimmar i procent

Unionen avtal 2021 tjänstemän

Bransch: Avtal för tjänstemän inom Jordbruksrelaterade företag. Parter: Gröna arbetsgivare Unionen Naturvetarna Ärende: Riksavtaisförhandlingar 2020 Plats: Teams Tid: 9,11,16, 18 och 24 november2020 Närvarande för: Gröna arbetsgivare Lovisa Nellevad Lena Andersson Unionen Kristina Fanberg Torbjörn Olsson Naturvetarna HalTiet Rehn § 1 Avtalets omfattning 5 Avtal om allmänna anställningsvillkor § 1 Avtalets omfattning Mom. 1 Avtalets giltighetsområde Anteckning 1. 2. Mom. 2 Särskilda regler för pensionärer 31 dec 2020 Avtal om riktlinjer för arbetsmiljöfrågor mellan KFO och Unionen Avtalet gäller tjänstemän anställda vid arbetsgivare som primärt verkar. annat än vad som föreskrivs i Teknikavtalet Unionen SS 7 och 8, Arbetstidsavtal för tjänstemän, Överenskommelse om ersättning för förskjuten arbetstid, jourtid  25 nov 2020 Nytt avtal klart mellan Visita och Unionen.

Nytt avtal klart - Tjänstemän inom Detaljhandel. 2020-12-14 Nu är Unionen överens med Svensk Handel om ett nytt avtal för avtalsområde Tjänstemän inom Detaljhandel. Avtalet är på 29 månader från och med 1 december 2020 till 30 april 2023.
Trafikverket app

Unionen avtal 2021 tjänstemän
Dokument. Här hittar du avtal, handböcker, blanketter, checklistor och andra dokument som kan vara till hjälp i din verksamhet. Flera dokument, t ex anställningsavtal, finns i PDF-format som kan fyllas i på skärmen. Om du saknar något dokument får du gärna kontakta oss. Populära dokument.

Mom. 2 Särskilda regler för pensionärer 31 dec 2020 Avtal om riktlinjer för arbetsmiljöfrågor mellan KFO och Unionen Avtalet gäller tjänstemän anställda vid arbetsgivare som primärt verkar. annat än vad som föreskrivs i Teknikavtalet Unionen SS 7 och 8, Arbetstidsavtal för tjänstemän, Överenskommelse om ersättning för förskjuten arbetstid, jourtid  25 nov 2020 Nytt avtal klart mellan Visita och Unionen. Avtalets värde landade på Löner ska justeras vid två tillfällen – 1 januari 2021 och 1 juni 2022. Avtal tecknat - Unionens medlemmar stod emot Almegas försämringskrav visar en ny undersökning bland drygt 2 200 tjänstemän i privat sektor som Unionen  14 dec 2020 Svensk Handel har kommit överens med Unionen och Akademikerförbunden om nya avtal för tjänstemän. Avtalen som bland annat gäller för  30 mars 2021 Kollektivavtal: Lönebildningsavtal - tjänstemän, Unionen, Sveriges Ingenjörer 2017- Kollektivavtalet för tjänstemän inom livsmedelsindustrin. Med hjälp av goda kollektivavtal skapas de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare.