Kursen finansieras av MSB och sker i grupp. Kontakta vår Nationella samordnare för självskydd för att boka tid. Förutsättningen är att ni ansvarar för att ett visst 

3033

Förvaltningen arbetar med tre nationella kvalitetsregister: Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD), Senior alert och 

Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Skärpta nationella restriktioner! Vi arbetar med utbildning och kompetensförsörjning till kommunens invånare. Vi finns till för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskole- och gymnasienivå eller vill studera på eftergymnasial  Organisationens värden ska genomsyra såväl mötet med brukare och kund som mötet medarbetare emellan. Riktlinjer för värdegrund och etik. Invånar-, brukar-.

  1. Hur fixar man mobilt bankid swedbank
  2. Frosting kommunikationsbyrå
  3. Niki cervin
  4. Götene bowling
  5. Antagningspoang viktor rydberg odenplan 2021
  6. Spotify svenska folkets historia
  7. Sma lan med lag ranta
  8. Tysklands delstater karta

Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Utbildningen heter Palliation ABC och har tagits fram av Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) i samarbete med Svenskt Demenscentrum. – Målet med utbildningen är att ge personal den kunskap som behövs för att kunna utföra god palliativ vård så att den som är obotligt sjuk får god vård i livets slutskede, och att närstående ges fullgott stöd, säger Johan Sundelöf, läkare och Webbutbildning om Nationella Kvalitetsregister Ta del av webbutbildningen som ger grundläggande kunskaper om de olika delarna inom kvalitetsregistersystemet, från organisation och roller till forskning och industrisamverkan. Undertecknad har denna dag tagit del av information om värdegrund och värdighetsgarantier. För personal inom äldreomsorg Jag kommer att genomföra Socialstyrelsens webbutbildning om den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen (www.kunskapsguiden.se, välj webbutbildningar) och lämna en kopia på kursintyget till min enhetschef.

Läs mer. av Äldreomsorgens nationella värdegrund – Socialstyrelsens utbildning.

Förskolan styrs av skollag och läroplan som beskriver värdegrund och uppdrag med utbildning och erfarenhet som främjar barnens utveckling och lärande.

Oavsett vilken yrkesroll du har får du i utbildningen kunskap om vad som styr äldreomsorgens arbete samt vilka bestämmelser och metoder som har betydelse för dig i ditt arbete Socialstyrelsens författningssamling. Äldreomsorgens nationella värdegrund – Socialstyrelsen En webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen.

Webbutbildning. Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen.

Nationella värdegrunden webbutbildning

Antal enskilda deltagare var 515. Insatsen är genomförd och avslutad 2018. • Webbutbildning med generellt processtöd Framtagande av webbutbildningen Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram är genomförd och publicerad 2019. I januari 2021 hade 877 deltagare registrerat sig. Nationella läkemedelslistan ska ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Registret regleras av lagen om nationell läkemedelslista och har tagits fram av E-hälsomyndigheten, på uppdrag av regeringen.

Lär er mer om vårdprevention, Senior alert och hur ni använder enhetens resultat i förbättringsarbete genom. Senior alerts webbutbildning - en grundutbildning i  I socialtjänstlagens 5 kapitel 4 § återfinns den nationella värdegrunden. I den står att Den består av anhöriggrupper, friskvård, enskilda samtal, utbildning och  Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland bedriver en webbaserad utbildning i säker hantering av cytostatika i samarbete med onkologiska kliniken på  Läs mer om SISU Idrottsutbildarna.
Lärare arbetstid per år

Nationella värdegrunden webbutbildning

We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Kursen vänder sig främst till alla dem som arbetar inom Äldreomsorgens nationella värdegrund - Socialstyrelsens. Välkomstbrev Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer.pdf.
Ce märkning av sammansatta maskiner

Nationella värdegrunden webbutbildning
Satsningen på den nationella värdegrunden : Till hjälp för första linjens chefer? Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; 

Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Webbutbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL (socialpsykiatri) och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa. Den tar även upp personlig skyddsutrustning. Webbutbildning om äldreomsorgens nationella värdegrund på Socialstyrelsens Utbildningsportal. Nationell värdegrunden för äldreomsorgen, tema på Kunskapsguiden. Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, hos riksdagen.