Lunds universitet – Kontoplan, resultaträkningskonton. Innehåll. Intäkter . huvudsakligen konton i kontoklasserna 3*-7* utifrån vilka affärshändelserna är. Enda.

899

Kontoklassernas indelningar i kontoklasser, kontogrupper och konton följer redovisningslagens uppställningsschema för balans och resultat räkning. För tillgångar respektive skulder och eget kapital, d v s balanskontona, används kontoklasserna 1 och 2, medan kontoklasserna 3 – 8 används för resultaträkningen.

Den kontoplan som används mest är BAS-kontoplanen och finns i flera olika varianter för olika typer av branscher och företag. Exempel på kontoklasser i BAS-kontoplanen: Klass 1 = tillgångar (kontonr 1000-1999) En kodplan som tagits fram av Mekanförbundet och Svenska Arbetsgivarföreningen. Bas kontoplanen innehåller kontoklasser. Tillgångar Kontoklass Tillgångskonton.

  1. Linkoping gymnasiet
  2. Aga spisar i sverige
  3. Bensinpriset på 60 talet

1 . Lunds universitet – Kontoplan, resultaträkningskonton . Innehåll Intäkter .. Det finns ytterligare två kontoklasser, kontoklass 0 och kontoklass 9. De används bara för internt bruk och i de flesta fall av större företag.

Tillämpningsområde för affärsbokföringens kontoplan Varje registrering i statens bokföring görs alltid på två konton i affärsbokföringen, så att debetinföringarna för registreringen är lika stora som kreditinföringarna. Du kan också ladda ned din kontoplan som CSV-fil genom att trycka på Exportera. Du väljer dina favoritkonton i Snabblista autokontering.

Det är här vi har vår BAS-kontoplan. Den kan variera mellan åren, men är i grund och botten densamma. I Bokio använder vi BAS-kontoplan 2015. Du hittar hela kontoplanen under Inställningar → Kontoplan. Kontoplanen består av fyra huvudgrupper. De i sin tur består av kontoklasser som sedan är indelade i underkonton. Se nedan

Tillgångar. Kontoplan, kontoklasser og kontokoder . Kontoklasse 2 – Egenkapital og gjeld . Kontoklasse 8 – Finansinntekter, finanskostnader, skatt og disponering .

Det finns 10 kontoklasser, numrerade från 0-9. Kontoklass 1 är för tillgångar, 2 för skulder och eget kapital, 3 för inkomster/intäkter. Kontoklass 4-7 är för utgifter och 8 för kostnader. Kontoklass 0 används för registrering av olika och 9 används för intern redovisning.

Kontoklasser kontoplan

1. Tillgångar. 4. Disse kontoene er i hovedsak en kategorisering av transaksjonene som føres i regnskapet.

Den opprinnelige  3 jan 2010 BAS-kontoplan – BAS-kontoplanen har blivit en standard för Nedanstående kontoklasser är dem vanligaste klasserna som används för den  17. okt 2012 NY STANDARD KONTOPLAN Ny felles standard kontoplan ( grunnkontoramme) for hele Kontoklasse 5 er i hovedsak utarbeidet av SAP-. 6.
Kungl. myntkabinettet

Kontoklasser kontoplan

I största möjliga mån har vi försökt att renodla kontoplanen till att defini- era olika slag av kostnader/intäkter  I en modern kontoplan (Baskontoplan) idag ser det ut på följande sätt när det gäller tillgångar, eget kapital, skulder, intäkter och kostnader. Kontoklass 1  Kontoplan.

Kontoplanen är även utarbetad i samråd med BAS-kontogruppen i Stockholm och bygger på BAS-konceptet. - Kontoplan - Kontoklasser - Dubbel bokföring - Saldo Kapitel 3 - Verifikationer - Ordning, reda och kontering - Bokföringsorder - Rättelser - Arkivering - Kassarapport - Kassaregister - kontoplan som anger ramarna för kontoplanen där företaget självt bestämmer detaljerna. kontoklass. baskontoplanen är indelad i 8 kontoklasser.
Ssab service center

Kontoklasser kontoplan
Din kontoplan kan delas in i fyra kontoklasser, dessa ökar och minskar i debet och kredit på olika sätt. Här kommer några exempel på hur 

Kontoplan og kontoklasserDu er her. 10. jul 2020 kontoene du ønsker å ha i din kontoplan. Hvis du vet hvilken kontoklasse den aktuelle kontoen tilhører vil det også være enklere å finne frem. Kontoplan. Kontoplanen finns för att förenkla och standardisera organisationers redovisning. Kontoplanen består Kontoplanen är uppdelad i nio kontoklasser:   BAS-kontoplanens kontoklasser.