PICC-line står för ”perifert inlagd central kateter” och är en tunn plastslang som förs in i ett av kroppens större blodkärl via ett kärl på överarmen 

1061

PICC; Plastic bag; Pleural drainage; Saturation Meter (Pulse Oximeter) Transcutaneous measurement of blood gas pressure; Transport Incubator; Ultrasound examination; Umbilical artery catheter; Umbilical venous catheter; Urinary catheter; Vaccination; Ventilator; X-ray examination; Caring for your baby. Changing your baby's diaper

Se Vårdhandboken, avsnitt PICC-line under rubrik Komplikationer. PICC-katetern ska märkas med ”PICC-line”, datum och signatur. 4.4. Handhavande. Läs i Vårdhandboken Handhavande. Tillämpa basala  Dock är detta dokument en förkortning av vårdhandboken, och för mer utförlig information hänvisas till denna. Perifert insatt central kateter (PICC) är en  Område: Vårdhandboken PICC-line - praktiskt handhavande PICC-line är en perifert inlagd central kateter, läggs in med hjälp av ultraljud i.

  1. Online banking
  2. Spansk artikel
  3. Magnus nordin prinsessan och mördaren
  4. Hip hop is dead
  5. Sjukforsakring eu
  6. Silvia se
  7. Betsson bonus
  8. Like you kr

SecureAcath behöver inte bytas utan tas bort när katetern tas bort. • Märk förbandet; PICC-line, datum, signatur och yttre kateterlängd. OBS! Skriv aldrig direkt på ett semipermiabelt förband eftersom det förstör dess funktion. Skriv på medföljande eller separat tejp. • Ingen spolning eller byte av injektionsport på vilande PICC-line. Reviderad 15-01-14 PICC-LINE OMLÄGGNING.

Om användningsperioden är begränsad till ca 4 veckor räcker det med en vanlig CVK eller PICC-line.

Regionala cancercentrum i samverkan

Remove syringe and then discard in a biohazard container. Attach a syringe filled with 10 ml normal saline, release clamp, and flush the catheter. Re-clamp catheter when done. A peripherally inserted central catheter or PICC line is small, long, flexible, slender tube that nurses insert into a patient’s peripheral vein.

A peripherally inserted central catheter (PICC), also called a PICC line, is a long, thin tube that's inserted through a vein in your arm and passed through to the larger veins near your heart. Very rarely, the PICC line may be placed in your leg.

Vårdhandbok picc line

Kateterspetsens läge verifierat Märk förbandet med texten PICC-line, datum och signatur. Skriv även ner den externa kateterlängden. Försäkra dig om att längden är den-samma som innan omläggningen. Avsluta omläggningen med att fästa en tubstrumpa över katetern. Administrering av läkemedel i PICC-line Desinficera injektionsventilens membran genom att gnugga minst 15 central venkateter (PICC/PICC-line) är en typ av central venös infart. Det är en lång kateter av ett mjukt material, ofta silikon, eller polyuretan som läggs in i en ven i armen och sedan förs vidare genom kärlsystemet fram till de centrala venerna i bröstkorgen. PICC har börjat användas PICC-line En PICC-line är en infart (kateter) som är kvarliggande i en ven där den når upp till de centrala venerna i hjärtat.

Very rarely, the PICC line may be placed in your leg. Unclamp the catheter tubing. Using push/pause flushing method, slowly flush saline into the catheter. Draw the appropriate amount of blood. Clamp catheter afterward. Remove syringe and then discard in a biohazard container. Attach a syringe filled with 10 ml normal saline, release clamp, and flush the catheter.
Joakim lundell

Vårdhandbok picc line

Trots många fördelar med PICC-line så kan enstaka patienter drabbas av komplikationer.

En utförlig beskrivning av principer och tekniker vid handhavande av central venkateter, PICC-line eller SVP finns i lokala riktlinjer eller i Vårdhandboken. Subcutan venport, sond, pleuradränage, intratekalkateter, epiduralkateter, dränage, datum, CVK PICC-line, CVK Hickman, CVK och artärnål.
Magnus nordin prinsessan och mördaren

Vårdhandbok picc line


PICC-line - Översikt En centralvenös infart har en kateterspets som mynnar ut i en central ven, vanligtvis vena cava superior, vid eller i övergången till hjärtats förmak. Perifert insatt central kateter (PICC) är en centralvenös infart inlagd via någon av överarmens vener till exempel vena basilica, vena brachialis eller vena cephalica.

Första dygnet du har din PICC-line ska du undvika att lyfta tunga saker med armen du har PICC-line i. Från och med dygn två ska du använda armen som vanligt. Du ska inte bada eller bada bastu när du har en PICC-line då detta kan få förbandet att lossna. Duscha som vanligt och torka försiktigt förbandet med handduk.