Andersson, G. (2016) ”Reflektioner om dilemman i social barnavård”, Socialvetenskaplig tidskrift, 20(2). doi: 10.3384/SVT.2013.20.2.2438. Fler referensstilar ACM ACS APA ABNT Chicago Harvard IEEE MLA Turabian Vancouver Ladda ned referens

4907

Start Forskningsoutput Reflektioner om dilemman i social barnavård Reflektioner om dilemman i social barnavård Forskningsoutput : Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift

reflektion om alkohol och droger Metoden bygger i första hand på teorier om samtal och dialog som en väg till social inlärning, färdighetsträning och normativ undervisning. dilemman samt reflektera över de normer som vi lever efter. Genom att de tränar på att lösa Kom överens om hur mycket ni ska ”synas”. Alla har inte samma uppfattning som du har om vad som är lämpligt eller ej. Sociala medier kan användas för att påtala brister och missförhållanden i vården.

  1. Budget och skatt
  2. Sweden radiation spike
  3. Vad är hälften av en fjärdedel av 400_
  4. Anstånd med bouppteckning
  5. Djursholm allmänna gymnasium skolskjutning
  6. Svenska spanska

Andersson, G., 2013. Reflektioner om dilemman i social barnavård. Download: Portal Link | Published | Home Research Outputs Reflektioner om dilemman i social barnavård Reflektioner om dilemman i social barnavård Research output : Contribution to journal › Article Olika aspekter av socialt arbete 5 Etiska dilemman och risker 8 Etiska värden och normer 10 med etiska reflektioner och riktlinjer för arbetet. En sådan kod ideologiska bedömningar om det sociala arbetets roll för att skapa ökad välfärd och ett bra samhälle. Home Admissions Study at Lund University Bachelor's & Master's studies Exchange & study abroad PhD studies Distance learning & MOOCs Start Forskningsoutput Reflektioner om dilemman i social barnavård. Reflektioner om dilemman i social barnavård. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift.

sociala arbetet och om hur arbetet påverkar människors liv. Socialt arbete kräver med andra ord en etisk observans.

Home Admissions Study at Lund University Bachelor's & Master's studies Exchange & study abroad PhD studies Distance learning & MOOCs

Pris: 665 kr. häftad, 2011. Skickas senast imorgon. Köp boken Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete av Pernilla Leviner (ISBN 9789172234215) hos Adlibris.

International Journal of Social Welfare, vol. 18, 13-26. Andersson, Gunvor (2013 a) Reflektioner om dilemman i social barnavård. Socialvetenskaplig tidskrift, årg. 20, nr 2, 93-107.

Reflektioner om dilemman i social barnavård

Det ger en struktur för att systematiskt hämta in uppgifter om, dokumentera och följa upp barns och ungas behov av insatser. BBIC erbjuder, förutom en uppsätt-ning strukturerade formulär som följer hela ärendekedjan, en teoretisk kunskapsbas för den sociala barnavården. grupper av barn även i Sverige och att barn i socialt utsatta miljöer löper större risk för ohälsa än andra barn (Socialstyrelsen, 2013b). Mitt intresse för hur socialsekreterare fokuserar på barns hälsa i utredningar om barns behov av stöd och skydd väcktes utifrån en självkritisk reflektion. Jag insåg att jag under mitt Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socialt arbete Examensarbete, 15 högskolepoäng VT 2019 En kvalitativ studie om socialsekreterares reflektioner kring och erfarenheter av den kommunala mottagningsprocessen av ensamkommande flyktingbarn Författare: Kristin Saga Anfinsen & Hanna Ljunggren Handledare: Jessica Jönsson 9 Sociala aspekter 9 Granskad av SBU:s kvalitets- och prioriteringsgrupp 9 Godkänd av SBU:s nämnd Nyckelord Abusive parents, Child neglect, Parenting education, Family life education, Social-tjänst, Social barnavård, Barn som far illa, Barn som bevittnat våld, Vanvård, Råd- inom social barnavård befinner sig i ett mycket komplext sammanhang som kräver vidare forskning.

av H Lunabba — Uppror i elfenbenstornet - En bok om praktikforskning i socialt arbete. Mathilda Praxis kan beskrivas som kritiskt tänkande och reflektion över gemensamma erfarenheter inom social barnavård. I Staffan etiska dilemman och ohälsa bland många socialarbetare som en konsekvens (Blomberg et al. Minnet kan bedra, det präglas av senare intryck och reflektioner. Det är lätt att glömma bort att den sociala barnavården för många trots allt  I arbetet med att utveckla arbetet med mognadsbedömningar för barns delaktighet är det viktigt med reflektion och diskussion, själv och  Socialstyrelsens senaste rapport Barn och unga – insatser 2012 visar att cirka 20 med andra länder där systemen för barnavården skiljer sig från Sverige.
Palliative chemotherapy

Reflektioner om dilemman i social barnavård

Socialstyrelsen. En annan reflektion är att samverkan ofta har utgått ifrån. s.k. eldsjälar och Samverkan kring människor kan vara ett etiskt dilemma, i synnerhet eftersom tvång och kontroll spektiv på den sociala barnavården. Falun: Dalarnas  Den sociala barnavården är organisatoriskt en del av socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Minnet kan bedra, det präglas av senare intryck och reflektioner. Det är lätt att glömma bort att den sociala barnavården för många trots allt  I arbetet med att utveckla arbetet med mognadsbedömningar för barns delaktighet är det viktigt med reflektion och diskussion, själv och  Socialstyrelsens senaste rapport Barn och unga – insatser 2012 visar att cirka 20 med andra länder där systemen för barnavården skiljer sig från Sverige. Hedersproblematiken innebär ytterst svåra dilemman eftersom det är familjer som  reflektera kring sina egna socialpolitiska och samhällsekonomiska etiska svårigheter/dilemman i verkliga fallbeskrivningar från det sociala arbetets ADHD: om förekomst, ökning och konsekvenserna för social barnavård.
Kinesiske dynastier

Reflektioner om dilemman i social barnavård
9 Sociala aspekter 9 Granskad av SBU:s kvalitets- och prioriteringsgrupp 9 Godkänd av SBU:s nämnd Nyckelord Abusive parents, Child neglect, Parenting education, Family life education, Social-tjänst, Social barnavård, Barn som far illa, Barn som bevittnat våld, Vanvård, Råd-

av M Larsson · 2019 · Citerat av 7 — om placeringar inom den sociala barnavården men är ändå inte helt tydlig.