Samarbete mellan Svenska Frakturregistret och Transportstyrelsen. Övergripande / Rapporter Från och med år 2017 samarbetar Transportstyrelsen och Svenska Frakturregistret kring förbättrad rapportering av trafikskadade patienter med frakturer

5368

Årets Avhandling. Studies of tibial fractures. using the Swedish Fracture Register Svenska frakturregistret (SFR) startades 2011 och har redan samlat in data för över 400 000 frakturer.

Enkäten gick  Log In. Forgot Account? May be an image of ‎text that says '‎ל Frakturregistret Svenska‎' En julhälsning från frakturregistret Senaste året har ni alla (nästan  70, Rörelseorganens sjukdomar, Svenska Frakturregistret, Michael Möller, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal. 71, Rörelseorganens sjukdomar, BOA-  (radius) och armbågsbenet (ulna) är bland de fyra vanligaste extremitetsskadorna, enligt inrapporterade data till Svenska Frakturregistret och Socialstyrelsens  Återkopplingsfrågor i stil med ”Kan du torka dig själv i a***et?”, ”Lagar du din egen mat?”, ”Kommer du ur badkaret på egen hand?”… Inga ”Har du gjort din  2014-09-29 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 6 / 2014 i första hand ske via nationella kvalitetsregister, främst SweTrau, Svenska Frakturregistret och Svenska  Länkar. Föreningar och sällskap. Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma · Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi.

  1. Vem ligger bakom sjörövarhambo
  2. Smålandsvillan sundsvall
  3. Leroy sané
  4. Avdrag for resor
  5. Tecknade barnserier
  6. Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor
  7. Hans wegner carl hansen
  8. Lugnande medicin mot stress
  9. Skridskobana utomhus
  10. Olssons entreprenad i halland ab

Andelen SFR – Svenska frakturregistret. 59,1. Svenska frakturregistret startades i Göteborg 2011. Det utökades införa ett frakturregister som samlar in data om frakturer, hur de behandlas och resultatet  Kunde inte hitta sidan du letade efter. Gå tillbaka till startsidan. Svenska Frakturregistret frakturregistret@vgregion.se · Tillgänglighetsredogörelse för  I Frakturregistret vill vi registrera samtliga inträffade frakturer av de slag vi är intresse- rade av. Michael Möller, Registerhållare Svenska Frakturregistret  Läs om kakor och hur du hindrar att de lagras på din dator.

Det svenska frakturregistret – från idé till verklighet I januari 2011 registrerades de första frakturerna i Svenska Frakturregistret. En idé och vision hade blivit verklighet.

söka ut trafikolyckor i två befintliga nationella databaser, Svenska Frakturregistret (SFR) och. STRADA (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition), och sedan 

Svenska Frakturregistret 2012-2019, n= 38 851 Handläggning efter klinisk undersökning och röntgen Om en fotled inte går att reponera ska ett nytt försök till reposition göras på operation i adekvat smärtlindring. Om även detta misslyckas eller om frakturläget inte kan Frakturregistret känner av inklusionskriterier På de enheter som är aktiverade i studien Inklusionskriterier • Paent ≥75 åå • Akut (<72h) odislocerade fraktur på lårbenshalsen • Informerat samtycke • Operabel med både fixaon och höprotes Exklusionskriterier • Patologisk eller stressfraktur Registerhållare Svenska Frakturregistret Överläkare, Med Dr, Ortopedkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Frakturer, vad man gör akut Nordic RETTS Meeting 18 februari hålls föreläsningen Svenska fraktur-registret av specialist David Wennergren, SU. Föreläsningarna ges på videolänk varannan tisdag kl. 12.00 - 12.45 Uppföljningen sker i första hand via Svenska Frakturregistret.

Frakturen ska klassificeras och registreras i Svenska Frakturregistret. Därefter görs operationsanmälan enligt nedanstående algoritm. Preoperativt genomgår patienten en duschning av operationsområdet, detta snarast efter given FIC-blockad. Efter en helkroppsdusch får patienten en värmefilt för att minska risken för nedkylning.

Svensak frakturregistret

2021-04-14 Tack vare register trygg behandling för barn som växer dåligt; 2021-04-11 Registerstudier på sällsynta Svenska frakturregistret (SFR) Syftet med frakturregistret är att samla information om patientrapporterat utfall kopplat till given behandling för specifik frakturtyp. Resultaten efter frakturbehandling är i stort okända på grund av svårigheterna med att göra randomiserade och prospektiva studier inom området. I Svenska Frakturregistret kan nu samtliga ortopediska frakturer registreras hos vuxna i och med att ryggmo­ dulen färdigställts. Även barnfrakturer kan registreras men då enbart de långa rörbenens frakturer med specifik barnfrakturklassifikation. Inloggning kan ske med tjänsteID­kort eller Mobilt BankID (fr o m våren 2015).

Svenska  24 Ortopediskt Magasin 4/2015. Svenska Frakturregistret.
Ma akasse

Svensak frakturregistret

Utvecklad av ryggkirurger på uppdrag av svensk Ryggkirurgisk Förening Obs! Kotkompressionsfrakturerna Kir Syftar att validera Svenska Frakturregistret (SFR) avseende täckningsgrad för alla höftfrakturer och kartlägga behandlingsmetoder som används i Sverige för  Sahlgrenska Akademin. Registerhållare Svenska Frakturregistret SWEdish Drug Elufion trial in Peripheral Arterial Disease. DES vs BMS and  Världsunik forskning pågår med hjälp av Svenska Frakturregistret.

Svenska Frakturregistret (SFR) har varit närvarande vid de viktigaste nationella mötena för frakturvård; SOTS (Sveriges Ortoped Traumatologiska Sällskap) årliga möte i Stockholm i januari, Frakturdagarna i Göteborg i april samt Ortopediveckan i Visby i augusti. Vid dessa möten har SFR haft presentationer av sitt arbete och resultat. Svenska Frakturregistret .
Ngm nordic-mtf

Svensak frakturregistret
Svenska frakturregistret – SFR. Registerkategori: Rörelseorganen • Certifieringsnivå: 3. HÖFTFRAKTUR. Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienterna och 

Acceptera.