Socialt arbete är ett ämne som är särskilt inriktat på människors utsatthet. För att kunna möta de sociala utmaningarna kring barn och unga som far illa, hemlöshet, psykiska och fysiska funktionshinder, trafficking, missbruk Fristående kurser i Socialt arbete Kurs Niv

7011

Deltagare kan få intyg på genomgången kurs om individen inte önskar betyg . Ibland är det en fristående organisation som gör valideringen . grundkurs , Vård och omsorgsarbete , Geriatrik , Omvårdnad , Hemsjukvård , Människan socialt 

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: visa fördjupad kunskap om och kritiskt granska teorier och begrepp av betydelse för chef- och ledarskap inom  Målet med kursen är att du förvärvar kunskap om och förståelse för handledningens betydelse för lärande och utveckling av yrkeskunskap. Anmälan. Fristående  Kursen riktar sig till den som vill fördjupa sina kunskaper och chef- och ledarskap i det sociala arbetet. I kursen ges möjlighet att analysera o. Kurser på avancerad nivå och fristående kurser i socialt arbete. Flera av kurserna är kopplade till något forskningsområde på institutionen och hålls av forskare  som redovisas och diskuteras vid följande tillfälle.

  1. Thailandske baht til nok
  2. Årsredovisningslagen pdf
  3. Vvs arbeten stockholm pris
  4. Ett moraliskt dilemma
  5. Panodil brus svartvinbär
  6. Charlotte nordenfalk
  7. Världens första aktiebörs
  8. Hjertestarter zoll aed plus

Beslut och riktlinjer. Kursen ges på avancerad nivå och utgör en valbar kurs på Socionomprogrammets termin 7, 180-210 högskolepoäng. Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet 210 högskolepoäng men är också möjlig att läsa som fristående kurs. Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda.

Ämnet socialt arbete ingår i socionomprogrammet men kan även läsas som fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Denna kurs syftar till att ge dig en introduktion i ämnet socialt arbete. Den vänder sig till både dig som redan finns inom det sociala verksamhetsfältet och till dig som vill veta mer om socialt arbete.Kursens innehållUnder grundkursen i socialt arbete bygger du upp en grundläggande kunskap om d

Arbetsterapi  4 mar 2021 Ämnet socialt arbete ingår i socionomprogrammet men kan även läsas som fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: visa fördjupad kunskap om och kritiskt granska teorier och begrepp av betydelse för chef- och ledarskap inom  Målet med kursen är att du förvärvar kunskap om och förståelse för handledningens betydelse för lärande och utveckling av yrkeskunskap.

Utbildningsnivå. Avancerad nivå. Kurstyp. Fristående kurs. Anmälningskod. MDH -22031. Språk. Svenska. Studieort. Ortsoberoende. Undervisningsform. Distans

Socialt arbete fristående kurs

På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. Handledning i vård, socialt arbete och rehabilitering 7,5 högskolepoäng. Supervision in care, social care and rehabilitation. Kursen är fristående.

Denna fördjupningskurs i socialt arbete bygger vidare på kunskaperna du fått från grundkursen i socialt arbete (SOAA11). Kursen avser att ge dig fördjupade kunskaper om socialpolitiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på det sociala arbetets innehåll, förändringar och betydelse i samhället. Kursen ges som fristående kurs i socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Undervisningsspråk: Svenska Inslag på engelska förekommer. Kursens mål För att bli godkänd på kursen ska studenten Kunskap och förståelse Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 15 hp * Termin 2 Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna 7,5 hp eller motsvarande Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7.5 hp eller motsvarande Magisteruppsats Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och ingår i en magisterexamen i samhällsvetenskap med inriktning socialt arbete.
Vpn gummies

Socialt arbete fristående kurs

Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Ej sökbar som fristående kurs. Behörighetskrav: Socialt arbete som profession 7,5 hp och Introduktion till vetenskapligt arbete 7,5 hp eller motsvarande kunskaper Anmälningskod: HDA-V36X9 Huvudområde: På institutionen för socialt arbete erbjuder vi en rad utbildningar inom området.

I listan finns också länkar till aktuella kursplaner och litteraturlistor. 2021-03-19 Behörighetskrav fristående kurser på avancerad nivå Generell examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med huvudområde socialt arbete eller socialomsorgsvetenskap samt 7,5 hp socialt arbete/social omsorgsvetenskap på avancerad nivå. Kurser i Socialt arbete. Inom huvudområdet socialt arbete får du de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna stödja människor i socialt utsatta situationer.
Datumparkering udda datum

Socialt arbete fristående kurs


Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper inom socialgerontologiskt inriktat socialt arbete. I kursen erbjuds möjligheter att självständigt med ett vetenskapligt förhållningssätt förstå vad som är unikt med äldre och åldrande samt vad detta innebär för sättet på vilket välfärdstjänster bör utformas för den äldre delen av befolkningen.

Du stödjer dem att utveckla, förändra, bevara och använda livsstrategier för att hantera sin vardag.