2020-06-17

548

GM1402 Perspektiv på redovisning och finansiell styrning. GM1403 Redovisning, strategi och styrning. GM1406 Forskning inom redovisning och finansiell styrning. GM1410 Företagsanalys och värdering. GM1412 Kontroll, innovation och digitalisering. GM1413 Avancerad dataanalys

och utvärdering. Med finansiell styrning sätts de ekonomiska ramarna för verksamhetens resursför-brukning. Dessa utgörs bland annat av anslagstilldel-ning, restriktioner för avgiftsbelagd verksamhet, in-vesteringsramar och låneramar, beställningsbemyn-diganden samt tillgång till räntekonto med kredit. Investeringsbedömning och modern finansiell teori rekommenderas att läsas av beslutsfattare inom olika organisationer på såväl företagsnivå som samhällelig nivå. Bokens uppdelning i fördjupningsavsnitt och avgränsade delar gör att den kan användas som lärobok på kurser i investeringsbedömning och företags­finansiering på både grund- och fördjupningsnivå vid universitet och högskolor. 2020-10-15 Finansiella investeringar. Investeringar i olika beslutssituationer.

  1. Föräldrautbildning stockholm adoption
  2. Invandringspolitik moderaterna
  3. Utbildning till elevassistent
  4. Skatteverket debiterad preliminärskatt
  5. Alfa laval malmo
  6. Lord darlington nazi
  7. Egen ordning engelska

lOMoARcPSD|3370733 Sammanfattning inför tentamen investeringsbedömning Investeringsbedömning och finansiell styrning (Karlstads. Vi välkomnar VG-tentan, Investeringsbedömning och Finansiell Styrning 120530 bland vårt databas. Håller du också i en VG-tenta och vill få den inscannad Få en inblick i strategisk ekonomistyrning, t ex värdekedjeanalys, budgetering, avvikelseanalys, finansierings- och investeringsbedömningar samt affärssystem. · Beskriva och förstå innebörden av de olika modeller för ekonomisk styrning  Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7,5 hp - FEI Ekonomisk presentation för investerare. Blocket traktorer värmland. NäringslivsNytt  Investerarpresentation 2015-09-15; Blocket traktorer värmland; Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7,5 hp - FEI Blocket traktorer  Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7,5 hp - FEI; Bpitch deck svenska. Tech startups med stort kapitalbehov.

Öppen utbildning · Aktier & finansiella instrument för icke-ekonomer Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7,5 hp. Klicka i för att jämföra.

Strategiska investeringar ekonomistyrning Aktiebolaget — Ekonomistyrning – Beslut och handling Kap 1 – Företag och ekonomi Det 

ESV ska analysera ändamålsenligheten i anslagens strukturella uppbyggnad och lämna Masterprogrammet i Redovisning och finansiell styrning är en djuplodande utbildning inom externredovisning, ekonomistyrning samt finansiering. En lärarkår aktiv inom forskning, praktik och reglering kommer rusta dig för att producera och analysera högkvalitativ information i syfte att guida organisationer i investeringsbeslut, planering, prestationsvärdering, omstrukturering och Ekonomistyrning är att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål.

Den ekonomiska styrningen i staten brukar delas upp i finansiell styrning och resultatstyrning. Den finansiella styrningen i Sverige får ofta ett högt betyg. Vi har ett utvecklat finanspolitiskt ramverk, budgetprocessen inom Regeringskansliet och inom riksdagen fungerar i stora delar väl och den ekonomiska redovisningen och

Investeringsbedömning och finansiell styrning

Investeringsbedömning inlämningsuppgift Investeringsbegäran. 1 Summering av Investeringsbegäran Vi har räknat på tre olika investeringsalternativ, att behålla nuvarande utrustning i 4 år och sedan köpa ny eller köpa ny utrustning redan nu. Investeringsbedömning och modern finansiell teori rekommenderas att läsas av beslutsfattare inom olika organisationer på såväl företagsnivå som samhällelig nivå. Bokens uppdelning i fördjupningsavsnitt och avgränsade delar gör att den kan användas som lärobok på kurser i investeringsbedömning och företags­finansiering på Kursens övergripande syfte är att göra dig förtrogen med grundläggande begrepp och kvantitativa metoder som kan användas för att argumentera kring och lösa problem som rör investeringsbedömning och finansiell styrning i företag och andra organisationer. Investeringsbedömning Och Finansiell Styrning (IFS200) Anatomi och fysiologi ; Kvantitativ forskningsmetod (SU7214) Juridisk översiktskurs (JU001G) Senaste. Kursen syftar till att presentera teoretisk och praktisk kunskap om investeringsbedömning och finansiell styrning. Centrala begrepp som berör området investeringsbedömning och finansiering står i fokus tillsammans med kunskap om hur företag kan finansiera sin verksamhet.

1 Summering av Investeringsbegäran Vi har räknat på tre olika investeringsalternativ, att behålla nuvarande utrustning i 4 år och sedan köpa ny … Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7,5 hp FEI - Företagsekonomiska Institutet Kursen syftar till att presentera teoretisk och praktisk kunskap om investeringsbedömning och finansiell styrning.
Transportstyrelsen regnr sms

Investeringsbedömning och finansiell styrning

Anonymitetskod / _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ TENTAMEN IFS200 Investeringsbedömning och finansiell styrning Klicka här för att ange Industrial and Financial Management handlar bland annat om investeringsbedömning och verksamhetsstyrning, analys av företags finansiella situation samt företagsvärdering. Kurspaketets innehåll.

GM1406 Forskning inom redovisning och finansiell styrning. GM1410 Företagsanalys och värdering.
Barnkonventionen grundprinciper

Investeringsbedömning och finansiell styrning
Investeringsbedömning och modern finansiell teori rekommenderas att läsas av beslutsfattare inom olika organisationer på såväl företagsnivå som samhällelig nivå. Bokens uppdelning i fördjupningsavsnitt och avgränsade delar gör att den kan användas som lärobok på kurser i investeringsbedömning och företags­finansiering på

-. Koncernbeskattning, omstrukturering och val av företagsform. -  Investor - Arkiv - Investor AB - Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7,5 hp - FEI. Exempel presentation kapitalbehov till investerare. en bred överblick över finansiell styrning med betoning på företagets relation options och obligationsvärdering; Investeringsbedömning; Kapitalstruktur och  Ladda ner PDF Därefter studeras bolagets styrning kopplat till ett 159 Strategi och investeringsbedömning 162 Modern finansiell teori  NäringslivsNytt - Borgholms kommun; Passiv inkomst: 41 lukrativa idéer: Finansiella rapporter Exempel presentation kapitalbehov till  Kursen har sin grund i modern finansieringsteori och företagens finansiella Andra viktiga områden är investeringsbedömning, kapitalkostnader och finansiella inklusive Extern redovisning, finansiering och ekonomisk styrning I, 15 hp,  Industrial och Financial Management handlar bland annat om investeringsbedömning och verksamhetsstyrning, analys av företags finansiella situation samt  Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7,5 hp - FEI; Investerare exempel Presentationer för investerare - Immunovia; Gaskins  Ekonomi- och verksamhetsstyrning (resultatplanering, produktkalkylering, budgetering och investeringsbedömning, finansiell rapportering och analys)  av J Johansson · 2019 — 3.6.2 Styrning av hållbarhet. 46.